HUJI logoThe Hebrew University of Jerusalem Palm tree leafPalm tree leaf
 • פוענח גנום העגבניה
  פרסום הגנום המלא של צמח העגבניה ב עיתון Nature. אחד ממובילי פרוייקט זה הינו פרופ' דני זמיר מהמכון למדעי הצמח וגנטיקה.

  להגדלה
  tomatoes
  פוענח גנום העגבניה

  מאמץ משותף של למעלה מ-300 מדענים, מ-90 אוניברסיטאות ומכוני מחקר ב-14 מדינות, הגיע לאחרונה לשיאו עם פרסום הגנום המלא של צמח העגבניה בעיתון Nature.

  אחד ממובילי פרוייקט זה הינו פרופ' דני זמיר
  מ המכון למדעי הצמח וגנטיקה בחקלאות ע"ש רוברט ה. סמית, בפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה של האוניברסיטה העברית בירושלים. קרא עוד ...
 • שדרת הממציאים
  פרופ' דני זמיר
  פיתח גישה שמאפשרת לתרבת מחדש גידולים חקלאיים.

  להגדלה
  dani
  פרופ' דני זמיר
  פיתח גישה שמאפשרת לתרבת מחדש גידולים חקלאיים.
  שדרת הממציאים
  מציגה את ההמצאות והפיתוחים פורצי הדרך של חוקרי האוניברסיטה העברית בירושלים במגוון תחומים. פיתוחים יצירתיים אלו נוצרו מתוך עבודה מדעית מעמיקה ורחבה, מוסחרו בידי יישום - החברה לפיתוח המחקר של האוניברסיטה, ועתה הם משווקים בידי חברות ישראליות ובין-לאומיות.
  תצלומים: נתי שוחט, פלאש 90
 • שדרת הממציאים
  ד"ר יונתן אלקינד
  טיפח עם צוותו זני פלפל בעלי התאמה אקולוגית רחבה שאפשר לגדלם באזורים בעלי חורף מתון, בבתי צמיחה פשוטים ובלי חימום.

  להגדלה
  yoni
  ד"ר יונתן אלקינד
  טיפח עם צוותו זני פלפל בעלי התאמה אקולוגית רחבה שאפשר לגדלם באזורים בעלי חורף מתון, בבתי צמיחה פשוטים ובלי חימום.
  שדרת הממציאים
  מציגה את ההמצאות והפיתוחים פורצי הדרך של חוקרי האוניברסיטה העברית בירושלים במגוון תחומים. פיתוחים יצירתיים אלו נוצרו מתוך עבודה מדעית מעמיקה ורחבה, מוסחרו בידי יישום - החברה לפיתוח המחקר של האוניברסיטה, ועתה הם משווקים בידי חברות ישראליות ובין-לאומיות.
  תצלומים: נתי שוחט, פלאש 90
 • שדרת הממציאים
  פרופ' נחום קידר
  ו פרופ' חיים ד' רבינוביץ'
  הניחו את היסודות הגנטיים והפיזיולוגיים לפיתוח חדשני של זני עגבניות מיוחדים.

  להגדלה
  haim
  פרופ' נחום קידר
  ו פרופ' חיים ד' רבינוביץ'
  הניחו את היסודות הגנטיים והפיזיולוגיים לפיתוח חדשני של זני עגבניות מיוחדים.
  שדרת הממציאים
  מציגה את ההמצאות והפיתוחים פורצי הדרך של חוקרי האוניברסיטה העברית בירושלים במגוון תחומים. פיתוחים יצירתיים אלו נוצרו מתוך עבודה מדעית מעמיקה ורחבה, מוסחרו בידי יישום - החברה לפיתוח המחקר של האוניברסיטה, ועתה הם משווקים בידי חברות ישראליות ובין-לאומיות.
  תצלומים: נתי שוחט, פלאש 90
 • שדרת הממציאים
  פרופ' יאפ ואן ריין
  פיתח מערכת לגידול דגים במעגל סגור.

  להגדלה
  jaap
  פרופ' יאפ ואן ריין
  פיתח מערכת לגידול דגים במעגל סגור.
  שדרת הממציאים
  מציגה את ההמצאות והפיתוחים פורצי הדרך של חוקרי האוניברסיטה העברית בירושלים במגוון תחומים. פיתוחים יצירתיים אלו נוצרו מתוך עבודה מדעית מעמיקה ורחבה, מוסחרו בידי יישום - החברה לפיתוח המחקר של האוניברסיטה, ועתה הם משווקים בידי חברות ישראליות ובין-לאומיות.
  תצלומים: נתי שוחט, פלאש 90
 • שדרת הממציאים
  פרופ' עודד שוסיוב
  פיתח טכנולוגיה לייצור קולגן אנושי בצמחי טבק מהונדסים גנטית. הקולגן חיוני למאות מוצרים רפואיים המשמשים לאורתופדיה, לקרדיולוגיה, לריפוי פצעים ועוד..
  להגדלה
  oded
  פרופ' עודד שוסיוב
  פיתח טכנולוגיה לייצור קולגן אנושי בצמחי טבק מהונדסים גנטית. הקולגן חיוני למאות מוצרים רפואיים המשמשים לאורתופדיה, לקרדיולוגיה, לריפוי פצעים ועוד.
  שדרת הממציאים
  מציגה את ההמצאות והפיתוחים פורצי הדרך של חוקרי האוניברסיטה העברית בירושלים במגוון תחומים. פיתוחים יצירתיים אלו נוצרו מתוך עבודה מדעית מעמיקה ורחבה, מוסחרו בידי יישום - החברה לפיתוח המחקר של האוניברסיטה, ועתה הם משווקים בידי חברות ישראליות ובין-לאומיות.
  תצלומים: נתי שוחט, פלאש 90
 • שדרת הממציאים
  פרופ' אברהם שטיינברג
  פיתח את AQ10, תכשיר ביולוגי להדברת המחלות הקשות של קימחון בצמחים.

  להגדלה
  avraham
  פרופ' אברהם שטיינברג
  פיתח את AQ10, תכשיר ביולוגי להדברת המחלות הקשות של קימחון בצמחים.
  שדרת הממציאים
  מציגה את ההמצאות והפיתוחים פורצי הדרך של חוקרי האוניברסיטה העברית בירושלים במגוון תחומים. פיתוחים יצירתיים אלו נוצרו מתוך עבודה מדעית מעמיקה ורחבה, מוסחרו בידי יישום - החברה לפיתוח המחקר של האוניברסיטה, ועתה הם משווקים בידי חברות ישראליות ובין-לאומיות.
  תצלומים: נתי שוחט, פלאש 90
 • שדרת הממציאים
  פרופ' אלכסנדר ויינשטיין
  פיתח את ממוג'ין, טכנולוגיה פורצת דרך המאפשרת ייצור תכונות חדשות בגידולים חקלאיים והשבחתם באמצעות שינויים גנטיים מכוונים.

  להגדלה
  sasha
  פרופ' אלכסנדר ויינשטיין
  פיתח את ממוג'ין, טכנולוגיה פורצת דרך המאפשרת ייצור תכונות חדשות בגידולים חקלאיים והשבחתם באמצעות שינויים גנטיים מכוונים.
  שדרת הממציאים
  מציגה את ההמצאות והפיתוחים פורצי הדרך של חוקרי האוניברסיטה העברית בירושלים במגוון תחומים. פיתוחים יצירתיים אלו נוצרו מתוך עבודה מדעית מעמיקה ורחבה, מוסחרו בידי יישום - החברה לפיתוח המחקר של האוניברסיטה, ועתה הם משווקים בידי חברות ישראליות ובין-לאומיות.
  תצלומים: נתי שוחט, פלאש 90
Palm tree leavesFaculty logo
Grapes Plant Tomatoes Chicks huji twitter feed faculty hebrew facebook page youtube channel rss feeds